Aparatura pomiarowa

  • mobilny monitoring prędkości, stężenia oraz wydatku gazów zapylonych KWANT,

  • sonda HVT – High Velocity Thermocuple,

  • system monitoringu zawartości CO i O2 w spalinach,

  • system akustycznego pomiaru temperatury w komorze paleniskowej AGAM,

  • sonda depozytową do pomiaru prędkości narastania osadów w kotle,

  • sonda do pomiaru kwasowego punktu rosy,

  • zestaw sond spiętrzających do pomiaru prędkości i ciśnienia spalin oraz powietrza w kanałach,

  • analizatory spalin firmy Siemens, ABB, Kane, Eurotron, WUHAN Electronics, (pomiary O2, SOx, NOx, CO2, HCl, HF, slipu NH3 z instalacji deNOX, węglowodorów),

  • zestaw do izokinetycznego poboru próbek pyłu węglowego z grzanym cyklonem EMIOTEST oraz popiołu lotnego ZAM-KĘTY.

1/4
kmiue.png
politechnika_sl_logo_pion_pl_rgb.jpg

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI